โควิด-19 พ่นพิษยอดขายมอเตอร์ไซค์ในไทย ลดลง28-28% จากปี 62

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/06/2563