โควิด-19 ทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินอาจแพงขึ้นกว่า 54%

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/06/2563