โควิด-19 พ่นพิษยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่น ลดลง 40.2%

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/06/2563