คนสูบบุหรี่ติดเชื้อโควิด-19 อาการจะหนักกว่าคนทั่วไป 14 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/06/2563