โควิด-19 พ่นพิษยอดขายร้านอาหารในไทยลดลง60%

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/05/2563