โควิด-19 ทำให้กรุงเทพฯ มีขยะพลาสติก เพิ่มมากกว่า 60%

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/05/2563