โควิด-19 พ่นพิษ ยอดขายร้านอาหารในญี่ปุ่นเดือน เมษายน ลดลง 39.6%

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/05/2563