คนไทย ใส่หน้ากากอนามัย 95 % และใช้เจลล้างมือ 89% สูงสุดในอาเซียน

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/05/2563