โควิด-19 พ่นพิษ ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย เมษายน 2563 จำนวน 24,711 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปี 62 ถึง 83.55%

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/05/2563