โควิด-19 ทำให้ยอดขายออนไลน์เดือนเมษายนในเยอรมันเพิ่มขึั้น 18%

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/05/2563