โควิด-19 ทำให้ยอดขายเครื่องออกกำลังกาย ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 10 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/05/2563