ประเทศไทยอัตราตรวจโควิด-19 อยู่ 3,264 คน : ประชากร 1 ล้านคน เป็นอันดับที่ 94 จาก 202 ประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2563