ไทยอัตราเสียชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ 1.86% อันดับที่ 117 จาก 202 ประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2563