ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษยอดขายรถในจีน ปี 2563 ลดลง 25%

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/05/2563