ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษยอดการใช้น้ำมันในไทยเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 ลดลง 7.5%

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/05/2563