ทั่วโลกบุคลากรทางการเเพทย์อย่างน้อย90,000 ราย ติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/05/2563