ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษ ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลงจากปี 2562 ถึง 11.7%

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/05/2563