ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษ ร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาปิดตัวถึง20% หรือ200,000 ร้าน

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/05/2563