ประเทศไทยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 เฉลี่ยรายละ 1 ล้านบาท ใช้งบไปแล้วประมาณ 3 พันล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/04/2563