ไวรัสโควิด-19 ทำให้ยอดขายเกมและเครื่องเล่นเกม ในสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 35%

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/04/2563