ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษ ยอดขาย Coca-Cola ทั่วโลกลดลง 25%

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/04/2563