ไวรัสโควิด-19 ทำให้การรับอุปการะสัตว์เลี้ยงจากสถานสงเคราะห์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น กว่า90%

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/04/2563