ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษทั่วโลกจะมีคนอดอยากมากถึง 265 ล้านคน จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/04/2563