ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษยอดขายรถยนต์ทั่วโลก ปี 2563 ลดลง 15%

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/04/2563