ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษ ยอดขายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ลดลง 12.3% ต่ำสุด รอบ 7 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/04/2563