ไวรัส โควิด-19 ทำให้ยอดขาย "เบียร์" ในไทยลดลง 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/04/2563