ประเทศไทย มาตรการต้านโควิด-19 ฝ่าฝืนเล่นสงกรานต์ โทษสูงสุด จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/04/2563