ประเทศไทย มาตรการต้านดควิด-19 งดจำหน่ายสุรา (ชั่วคราว) ทั่วประเทศ ฝ่าฝืนโทษสูงสุด จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/04/2563