ไทย มาตรการต้านโควิด-19 ปกปิดข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อบุคลากรทางการเเพทย์ ต้องโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/04/2563