อิหร่าน มาตรการต้านโควิด-19 หากกักตุนเวชภัณฑ์อาจต้องโทษสูงสุด ประหารชีวิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/04/2563