ไต้หวัน มาตรการต้านโควิด-19 หากฝ่าฝืน ไม่กักตัวตามที่ทางการกำหนดโดนโทษปรับสูงสุดประมาณ2,000,000 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/04/2563