รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มาตรการต้านโควิด-19 ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ออกจากบ้านต้องโทษปรับถึง 32,000 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/04/2563