ไทย มาตรการ ต้านโควิด-19 มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง "ไม่กักตัว" ต้องลงโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/04/2563