จังหวัดสมุทรสาคร มาตรการต้านโควิด-19 "ไม่ใส่หน้ากากอนามัย" ออกจากบ้าน ต้องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/04/2563