ไทย มาตรการต้านโควิด-19 หากติดเชื้อ แต่ไม่กักตัว ต้องโทษปรับ ไม่เกิน 20,000บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/04/2563