ออสเตรเลีย มาตรการต้านโควิด-19 หากรวมตัวในที่สาธารณ เกิน 2 คน จะโดนโทษปรับ 20,087-32,140 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/04/2563