มาตรการต้านไวรัสโควิด-19 ศรีลังกา ลงโทษปรับตั้งแต่ 350-1,700 บาท และจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หากไม่กักตัว 14 วัน เมื่อกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/04/2563