มาตรการด้านไวรัสโควิด-19 ฝรั่งเศส ลงโทษปรับ 1,245 บาท ถึง 13,346 บาท หากฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกจากบ้าน

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/03/2563