มาตรการต้าน ไวรัสโควิด-19 สิงคโปร์ ลงโทษปรับสูงสุด 227,234 บาท หรือจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/03/2563