"ไวรัสโควิด-19" ทำห้ยอดขาย "อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์" เพิ่มขึ้น 354,000 ล้านบาท จากปี 62 มีมูลค่า 177,000ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/03/2563