ไวรัสโควิด-19 ทำให้ฟ้าทะลายโจรยอดขายทะลุ 20,000 ล้านบาท จากปี 62 มีมูลค่า 18,000 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/03/2563