ไวรัสโควิด-19 ไม่ทนความร้อนและถูกทำรายในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส#

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/03/2563