3 อาการที่พบบ่อยที่สุด เมื่อได้รับเชื้อ โควิด-19 มีไข้ 88% ไอแห้ง๐ 68% ไม่มีเรี่ยวเเรง 38%

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/03/2563