อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จะอยู่ที่ 24,000 คน ต่างจากมาตรการปัจจุบันที่ดาดว่าจะมีผู้ป่วยพุ่งสูงถึง 350,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/03/2563