ย้าต้านโควิด-19 ยาอาวิแกน(Avigan) ทำให้ผู้ป่วยผลเลือดเป็นลบ(ไม่มีเชื้อ) หลังใช้ยาเพียง 4 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/03/2563