ผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย 80-90% อาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัส

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/03/2563