อิตาลี ตาย จากไวรัสโควิด-19 เฉียด 3,000 คน กว่า 99%มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/03/2563