วิธีสู้ภัยโควิด-19 ล้างมือทุกครั้งอย่างน้อย 20 วินาที ก่อนสัมผัส จมูกปาก หรือขยี้ตา

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/03/2563