สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดสรรงบเร่งด่วน 4.4 พันล้านหยวน(หรือราว 2 หมื่นล้านบาท) เพื่อป้องกันและควบคุมการเเพร่เชื้อ โควิด-19

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/03/2563