วิธีสู้ภัยโควิด-19 การมีระยะห่าง ระหว่างบุคคลและสังคม ประมาณ 2 เมตร

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/03/2563